HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : lutfiye.muslumanoglu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2004

Cakmak A, Muslumanoglu L, Ozcan E, Berker E:The long term outcome of the Back School in patients with chronic mechanical low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 17(3-4):83-89, 2004

2 2004

Sencan S, Aki S, Karan A, Muslumanoglu L, Ozcan E, Berker E: A study to compare the efficacy of aerobic exercise and paroxetine in fibromyalgia syndrome. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 17(2):57-61, 2004

3 2004

Durmus A, Cakmak A, Disci R, Muslumanoglu L: The efficiency of electromagnetic field treatment in Complex Regional Pain Syndrome Type I. Disabil Rehabil. 26(9):537-545, 2004

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2010
Müslümanoğlu L, Ketenci A, Saraç J,Sepici V, Durmaz B, Akyokuş A, Kavuncu V, Kuru Ö,Karan A, Özcan E, Berker E: Regional variations in chronic low back pain. Pain In Europe III.26-29 September 2000, Nice-France, Abstracts Book, p 274.
(XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinde de poster olarak sunulmuştur)
2 2002

Muslumanoglu L, Karan A, Ketenci A, Filiz M, Sencan S, Ozcan E, Berker E: Lifting capacity and trunk muscles endurance in chronic low back pain patients and healthy controls. 10th World Congress On Pain. 17-22 August 2002, San Diego,California, USA, Abstract Book, p 338.

3 2001

Sencer S, Karan A, Dıraçoğlu D, Aydoğan A, Müslümanoğlu L : Do structural changes in the lumbar spine influence function in patients with chronic low back pain? Pain Management In The 21st Century, 2nd World Congress of World Instute of Pain. 27-30 June 2001, Istanbul-Turkey, Abstract Book, p234.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2003

Müslümanoğlu L: Refleks çalışmalar. Akyüz G(ed.): Elektrodiagnoz .Güneş Kitabevi, Ankara, 85-105,2003.

2 2002

Müslümanoğlu L: Bel ağrısının nedenleri. Özcan E (ed.): Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi. Nobel Kitabevi, İstanbul, 147-183, 2002.

3 2002

Müslümanoğlu L: Bel ağrılarının tanısında elektrofizyolojinin yeri. Özcan E (ed.): Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi. Nobel Kitabevi, İstanbul, 109-118, 2002.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2011

Arıkan F, Yıldız A, Kesiktaş N, Karan A, Akı S, Müslümanoğlu L: The Effectiveness of Pulsed Magnetic Field Theraphy in İdiopathic Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized, Double Blind, Sham Controlled Trial. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 14:1-8, 2011.

2 2010
3 2009

Dıraçoğlu D, Kesiktaş N, Türkdoğan D, Akı S,Müslümanoğlu L: Sympathetic dysfunction in patients with different severity of carpal tunnel syndrome. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 72:14-18, 2009.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR108 Isı- Işık- Su Zorunlu3